betransparent.be

betransparent.be is een centraal en openbaar platform waarlangs premies en voordelen tussen de farmaceutische bedrijven en de bedrijven van medische hulpmiddelen enerzijds en de gezondheidszorgbeoefenaars,  –instellingen en patiëntenverenigingen anderzijds op bevattelijke wijze in kaart worden gebracht. Het is het resultaat van zelfregulering vanuit de bedrijven in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars (artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici), dat uiteindelijk is uitgegroeid tot een wettelijke plicht.

Deelnemende verenigingen uit de industrie

  • pharma.be: de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, die een 130-tal innovatieve farmaceutische ondernemingen met een vestiging in België groepeert;
  • beMedTech: de federatie van de industrie van de medische technologieën, die meer dan 200 bedrijven groepeert;
  • Medaxes: de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilaire geneesmiddelenindustrie, die een 10-tal bedrijven groepeert;
  • BACHI: de Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkocht in apotheek, die een 30-tal bedrijven groepeert.

Deelnemende verenigingen van de gezondheidszorgbeoefenaars 

Volgende verenigingen van :

en het deontologisch gezondheidsplatform Mdeon vzw.