Indien u inzake een openbaargemaakt premie of voordeel die op u betrekking heeft een vraag heeft, kan u via onderstaand formulier het bedrijf contacteren dat uw gegevens heeft gepubliceerd. Conform de Belgische Privacywetgeving (wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) heeft u bovendien het recht onjuiste persoonsgegevens die u betreffen te laten rechtzetten.

Door onderstaand formulier in te vullen, zal er automatisch een email worden verzonden naar het bedrijf dat is overgegaan tot de betreffende openbaarmaking. Dit bedrijf zal binnen een redelijke termijn contact met u opnemen. De verdere opvolging gebeurt tussen het bedrijf en uzelf, en niet via het platform betransparent.be. Immers, betransparent.be publiceert de gegevens zoals ze die heeft ontvangen van de bedrijven, die als enige aansprakelijk zijn voor de inhoud van de gepubliceerde gegevens.

Gelieve alle velden in te vullen en dan op “VERZENDEN” te klikken.