Nog maar een goede maand de tijd om uw bestand van premies en voordelen 2017 te notificeren!

Voor de eerste keer zullen de premies en voordelen die u heeft verleend ten voordele van gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidszorgorganisaties en/of patiëntenverenigingen openbaar worden gemaakt op www.betransparent.be overeenkomstig de bepalingen van de Sunshine Act.

Tot en met 31 mei 2018 heeft u de tijd om uw bestand met daarin de in 2017 verleende premies en voordelen te uploaden via het luik “Ik ben een onderneming” op de website www.betransparent.be. Gelieve deze wettelijke termijn strikt te respecteren; eenmaal 31 mei om middernacht wordt het Extranet van de website gesloten en zal het niet meer mogelijk zijn om uw bestand binnen de wettelijk bepaalde termijn te uploaden.

Ook indien uw onderneming geen premies en voordelen zou hebben verricht in 2017, dient u over te gaan tot een upload. Voor meer hierover: zie de “Technische en Praktische Modaliteiten” beschikbaar op het Extranet.

Gelieve bij het invullen van uw bestand de richtlijnen uiteengezet in de “Technische en Praktische Modaliteiten” te respecteren. Zorg er ook voor dat u de volledige procedure doorloopt en afrondt (6 stappen te ondernemen, 3 mails te ontvangen: zie hieromtrent de Technische en Praktische Modaliteiten).

Tot slot nog volgende belangrijke herinnering: indien uw onderneming een premie of voordeel heeft toegekend aan een gezondheidszorgbeoefenaar die actief is onder de vorm van een BVBA, dan bepaalt de Sunshine Act dat de publicatie moet plaatsvinden op naam van de gezondheidszorgbeoefenaar (natuurlijke persoon) en niet op naam van diens vennootschap (voor meer hierover, zie onder andere FAQ 5: klik hier).

Indien uw onderneming nog geen account op betransparent.be zou hebben gecreëerd, is het aangewezen hiertoe dringend over te gaan. In afwachting van een definitieve upload tegen eind mei, kan u immers reeds verschillende testen uitvoeren om zeker te zijn dat alles op tijd in orde komt.

In geval van vragen, aarzel niet ons te contacteren!