Een Toelichtende Nota is een document opgesteld door elke onderneming die premies en voordelen publiceert. Het heeft als doel de methodes samen te vatten die gebruikt werden ter voorbereiding van de publicatie en om de premies en voordelen onder te verdelen in de verschillende categorieën.

Het opstellen van een dergelijke nota is niet wettelijk verplicht, waardoor niet alle ondernemingen een dergelijke nota openbaar maken.

Gelieve hieronder, in alfabetische volgorde, de door de ondernemingen geüploade Toelichtende Nota’s te willen vinden: