Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 8 juni 2021 dat de vzw Mdeon opnieuw erkent om de door de Sunshine Act aan het FAGG toevertrouwde opdrachten uit te voeren. Mdeon beheert in het bijzonder de publiek toegankelijke website (www.betransparent.be) waarop jaarlijks de premies en voordelen die farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven aan gezondheidszorgbeoefenaars/-organisaties en aan patiëntenverenigingen aanbieden, openbaar worden gemaakt.

De nieuwe erkenning verleend aan Mdeon gaat in op 1 januari 2022 en geldt tot en met 31 december 2026.