Koninklijk Besluit – Uploads in 2021

Het uploaden van een bestand in 2021 is betalend: voor het uploaden van een basisbestand zal een retributie van 250€ (exclusief BTW) verschuldigd zijn; voor het uploaden van een correctief bestand bedraagt de retributie 50€ (exclusief BTW); het uploaden van een leeg bestand is gratis. Voor meer info hierover, zie het koninklijk besluit d.d. 7 januari 2021 tot uitvoering van de artikelen 41, § 5, en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen (klik hier).