Persbericht – Het Belgische transparantieregister is raadpleegbaar

Slides persconferentie

Het platform betransparent.be publiceert voor het eerst de samenwerkingen tussen industrie en zorgverstrekkers in België

Zaventem, 22 juni 2016 –  Vanaf vandaag zijn de samenwerkingen tussen zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties enerzijds en farmaceutische bedrijven en bedrijven van medische hulpmiddelen anderzijds, publiek raadpleegbaar. Dit gebeurt op een centrale website www.betransparent.be, een platform dat werd opgericht door 27 verschillende organisaties* uit de Belgische gezondheidszorg. Zij hebben vrijwillig het engagement aangegaan om deze samenwerkingen openbaar te maken. De gegevens die vandaag bekend gemaakt worden hebben enkel betrekking op de samenwerkingen met innovatieve farmaceutische bedrijven in 2015. In een volgende fase zullen ook de gegevens van de bedrijven van medische hulpmiddelen, generische geneesmiddelen en voorschriftvrije geneesmiddelen op dit platform gepubliceerd worden. Dit platform is een krachtig signaal dat zal leiden naar meer transparantie in de hele sector.

Verschillende soorten samenwerkingen

De gegevens die vandaag toegankelijk worden, hebben betrekking op samenwerkingen tussen zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties enerzijds, en 80 innovatieve farmaceutische bedrijven anderzijds. Deze bedrijven investeerden in 2015 voor 138.546.264 EUR in samenwerkingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in België. Een dergelijke samenwerking kan verschillende vormen aannemen:

  1. Onderzoek & Ontwikkeling, waaronder investeringen in klinische studies in Belgische ziekenhuizen (89.528.818 EUR in 2015, 65% van het totaalbedrag).
  2. Toelagen en schenkingen voor wetenschappelijk onderzoek die worden toegekend aan Belgische wetenschappelijke onderzoekscentra (17.346.753 EUR in 2015, 13% van het totaalbedrag).
  3. Tegemoetkomingen in de deelname aan wetenschappelijke congressen in het kader van permanente vorming en bijscholing van zorgverstrekkers (24.166.860 EUR in 2015, 17% van het totaalbedrag).
  4. Dienstverlening: vergoedingen voor onder meer adviesverlening, wetenschappelijke lezingen en deelnames aan wetenschappelijke adviesraden (7.503.833 EUR in 2015, 5% van het totaalbedrag).

België in de kopgroep van een Europees initiatief

De lancering van de website www.betransparent.be is het gevolg van een Europees initiatief om overal in Europa de samenwerkingen met zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties in kaart te brengen. Dat engagement, in 2013 vrijwillig aangegaan door EFPIA, de Europese federatie van innovatieve farmaceutische bedrijven, en in 2015 door Medicines for Europe, de Europese koepel van de generieke, biosimilar en value added-geneesmiddelenbedrijven, is een sterk antwoord op de maatschappelijke vraag naar meer transparantie. Het engagement voorzag dat de eerste investeringscijfers voor 2015 in alle Europese landen ten laatste op 30 juni 2016 zouden worden bekendgemaakt. België zit in de Europese kopgroep van landen die de gegevens bekend maakt.

Ook zorgverstrekkers kiezen voor transparantie

In België ging het initiatief tot oprichting van het platform betransparent.be niet alleen uit van de industrie maar eveneens van niet minder dan 23 verenigingen van zorgverstrekkers. Zij staan volledig achter het project en geven zo een krachtig signaal voor meer transparantie in de gezondheidssector.

Voor de publicatie van deze gegevens was bovendien de medewerking vereist van de betrokken individuele zorgverstrekkers. In het kader van de wetgeving op de privacy dienden zij immers vooraf hun goedkeuring te geven om de gegevens die op hen betrekking hadden te kunnen publiceren. Meer dan 3000 zorgverstrekkers hebben ingestemd met de publicatie van hun persoonlijke gegevens. Dit is een knap resultaat, zeker gezien het een nieuw initiatief betreft dat verregaande transparantie met zich meebrengt. De gegevens van zorgverstrekkers die verkozen om geen details bekend te maken, worden gegroepeerd weergegeven om de publicatie van het totaalbedrag mogelijk te maken.

Samenwerking leidt tot medische vooruitgang in het belang van de patiënt

Frequente contacten en goede samenwerkingen tussen bedrijven en zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties zijn onontbeerlijk voor een goede gezondheidszorg. Het samenbrengen van enerzijds de expertise, kennis en praktijkervaring van zorgverstrekkers en anderzijds de inzichten van bedrijven over nieuwe geneesmiddelen en nieuwe hulpmiddelen die volop in ontwikkeling zijn, is van onschatbare waarde voor medische vooruitgang en voor een betere zorgverlening aan patiënten.

De website www.betransparent.be is online vanaf 22 juni 2016. Hij bevat momenteel cijfers van 80 innovatieve farmaceutische bedrijven, die betrekking hebben op het jaar 2015. Elk jaar zullen tegen eind juni de nieuwe cijfers m.b.t. het voorgaande jaar worden toegevoegd. De cijfers blijven 3 jaar online consulteerbaar voor het publiek.

Meer info: betransparent.be woordvoerders:

  • Kristel De Gauquier (NL), tel. 02/661.91.16
  • Thomas Orban (FR), tel. 0475/90.29.26

_______________________

* De 27 verenigingen die lid zijn van betransparent.be zijn de volgende: AFITEB, APB, AUVB, AXXON, BACHI, beMedTech, BVAS, BVZA, Domus Medica, FBP, FeBelGen, Formavet, GBS, IPSA, Kartel, Mdeon, NVGV, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UCBA, UPV, VBT, VDV, VVZ.