Non classé @nl

Vijfde openbaarmaking van de samenwerkingen tussen bedrijven, zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen

In totaal hebben 624 farmaceutische en medische technologie bedrijven hun gegevens met betrekking tot het jaar 2021 ingediend. Samen hebben zij in 2021 in totaal voor 255.420.559 € geïnvesteerd in samenwerkingen met zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen actief in België.

Voor het persbericht en meer resultaten, klik hier.

2022-06-30T10:02:09+00:0030 juni 2022|

De gegevens van 2020 online op 28 juni 2021 om 9u00

Het betransparent.be team is verheugd mee te delen dat de vierde publicatie van gegevens op basis van de Sunshine Act zal plaatsvinden op 28 juni 2020 om 9u00.

Vanaf dan zal u via het luik “Het register raadplegen” op de homepage toegang krijgen tot de zoekmotor die toelaat het register 2020 te consulteren op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar of -instelling, of patiëntenvereniging of van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

2021-06-17T13:00:07+00:0017 juni 2021|

Koninklijk Besluit – Uploads in 2021

Het uploaden van een bestand in 2021 is betalend: voor het uploaden van een basisbestand zal een retributie van 250€ (exclusief BTW) verschuldigd zijn; voor het uploaden van een correctief bestand bedraagt de retributie 50€ (exclusief BTW); het uploaden van een leeg bestand is gratis. Voor meer info hierover, zie het koninklijk besluit d.d. 7 januari 2021 tot uitvoering van de artikelen 41, § 5, en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen (klik hier).

2021-01-13T09:25:56+00:0013 januari 2021|

Bedrijven, zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen kiezen opnieuw voluit voor transparantie – Derde openbaarmaking van samenwerkingen onder het wettelijke kader van de Sunshine Act

In totaal hebben 623 farmaceutische en medische technologie bedrijven hun gegevens met betrekking tot het jaar 2019 ingediend. Samen hebben zij in 2019 in totaal voor 248.422.100 euro geïnvesteerd in samenwerkingen met zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen actief in België.

Voor meer resultaten en het persbericht, klik hier.

2020-06-30T13:05:40+00:0030 juni 2020|

De gegevens van 2019 online op 30 juni 2020 om 15u00

Het betransparent.be team is verheugd mee te delen dat de derde publicatie van gegevens op basis van de Sunshine Act zal plaatsvinden op 30 juni 2020 om 15u00.

Vanaf dan zal u via het luik “Het register raadplegen” op de homepage toegang krijgen tot de zoekmotor die toelaat het register 2019 te consulteren op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar of -instelling, of patiëntenvereniging of van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

2020-06-18T14:14:51+00:0018 juni 2020|

Bedrijven, zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen kiezen opnieuw voluit voor transparantie – Tweede openbaarmaking van samenwerkingen onder het wettelijke kader van de Sunshine Act

In totaal hebben 596 farmaceutische en medische technologie bedrijven tussen 1 januari en 31 mei 2019 hun gegevens met betrekking tot het jaar 2018 ingediend. Samen hebben zij in 2018 in totaal voor 219.188.627 euro geïnvesteerd in samenwerkingen met zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen actief in België.

Voor meer resultaten en het persbericht, klik hier.

2019-06-24T10:58:43+00:0024 juni 2019|

De gegevens van 2018 online op 24 juni 2019 om 11u30

Het betransparent.be team is verheugd mee te delen dat de tweede publicatie van gegevens op basis van de Sunshine Act zal plaatsvinden op 24 juni 2019 om 11u30.

Vanaf dan zal u via het luik “Het register raadplegen” op de homepage toegang krijgen tot de zoekmotor die toelaat het register te consulteren op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar of -instelling, of patiëntenvereniging of van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

2019-06-17T13:46:44+00:0017 juni 2019|

Perscampagne: “Deontologie: een sport op hoog niveau !”

Het deontologisch gezondheidsplatform Mdeon, momenteel voorgezeten door BVAS, is via koninklijke besluiten erkend om de wettelijke bepalingen te implementeren die de interacties reguleren tussen gezondheidszorgbeoefenaars enerzijds en farmaceutische en medische technologieën bedrijven anderzijds.

Het platform Mdeon heeft twee hoofdtaken. Vooreerst verstrekt het een voorafgaandelijk visum aan bedrijven die gezondheidszorgbeoefenaars wensen te sponsoren om wetenschappelijke bijeenkomsten bij te wonen of te organiseren¹. Sinds vorig jaar is Mdeon bovendien ook erkend om het openbaar register betransparent.be te beheren, dat alle premies en voordelen openbaar maakt die door de industrie worden toegekend aan gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidszorgorganisaties en patiëntenverenigingen².

Zowel het voorafgaandelijke visum als de transparantie hebben tot doel een kwaliteitsvol kader te waarborgen voor de informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische technologieën, alsook ervoor te waken dat gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen in alle objectiviteit en onafhankelijkheid ten opzichte van farmaceutische en medische technologieën bedrijven.

Zo geschreven, klinkt het misschien eenvoudig. Maar in de praktijk lijkt deontologie meer op sport dan op iets anders. Handelen op een deontologische manier vereist kracht en nauwkeurigheid, maar ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen, de kwaliteiten van een professionele hoogspringer! Je moet je eraan durven wagen, of het nu gaat om het innemen van een andere positie dan die van een peer, dan wel om het simpelweg hoger leggen van de lat.

Met betrekking tot interacties met de industrie, houdt deontologie voor gezondheidszorg-beoefenaars in na te gaan of de hem/haar aangeboden gastvrijheid om deel te nemen aan een wetenschappelijke bijeenkomst, voorafgaandelijk een Mdeon-visum heeft verkregen (na te gaan bij het sponsorende farmaceutische of medische technologieën bedrijf). Dit visum staat garant voor een deontologische sponsoring. Transparantie op haar beurt verdient uiteraard de steun van elke gezondheidszorgbeoefenaar; of is het eerder elke gezondheidszorgbeoefenaar die transparantie verdient?

« Deontologie is de ziel van een beroep. Meer nog het kennen van de regels ervan, gaat het erom ze te bezitten, ervan doordrenkt te zijn. Aanvoelen wat wel of niet kan, stelt iedereen in staat om binnen zijn functie te blijven dan wel ervan af te wijken. Kan iemand uitvoeren wat van hem gevraagd wordt zonder zijn professionele identiteit te verliezen? Deontologische regels bepalen de grens tussen het zijn van en het handelen als arts, sociaal werker, psycholoog, enz. »³.


Voor meer informatie
:
Stéphanie Brillon (directeur) – T. 0479/725.257 – [email protected]


¹  Zie artikel 10, §3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (beschikbaar op www.mdeon.be). Deze voorafgaande visumplicht betreft enkel wetenschappelijke manifestaties die plaatsvinden gedurende meerdere opeenvolgende kalenderdagen, inclusief de hieraan verbonden gastvrijheid.
²  Zie de “Sunshine Act” van 18 december 2016 en haar uitvoeringsbesluit van 14 juni 2017 (beschikbaar op www.betransparent.be).
³  L. NOUWYNCK, Procureur Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel,Eloge à la déontologie”, 18 februari 2014 (vrije vertaling).

2018-10-15T08:25:38+00:0015 oktober 2018|
Go to Top