Loading...
Home2024-05-15T08:14:36+00:00

Welkom op het Belgische transparantieplatform!

Let op: de deadline voor het uploaden van de gegevens 2023 is 31 mei 2024
Het register raadplegen

Klik hier om toegang te krijgen tot de zoekmotor die toelaat het transparantieregister te raadplegen op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar, naam van een organisatie in de gezondheidszorgsector, naam van een patiëntenvereniging of naam van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

Ik ben een begunstigde

U bent een gezondheidszorgbeoefenaar, een organisatie in de gezondheidzorgsector of een patiëntenvereniging en u hebt een premie of voordeel van een farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming ontvangen? Klik hier om inlichtingen over de verwerking van uw gegevens te verkrijgen.

Ik ben een onderneming

Klik hier om toegang te krijgen tot het Extranet-ondernemingen die u als farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming toelaat de premies en voordelen in het Transparantieregister openbaar te maken.

Laatste nieuws

Wetgeving en Privacy

Klik hier om de tekst van de Sunshine Act te raadplegen, meer bepaald het Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, BS. 23 juni 2017.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Erkenningsbesluit d.d. 08.06.2021 dat de vzw Mdeon opnieuw mandateert om het platform betransparent.be te beheren.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het allereerste Erkenningsbesluit d.d. 31.07.2017 dat de vzw Mdeon mandateert om het platform betransparent.be te beheren.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het koninklijk besluit d.d. 15 december 2022 tot uitvoering van de artikelen 41, § 5, en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen dat het uploaden van een bestand betalend maakt (klik hier om de tekst te raadplegen voor de retributies van 2021 en hier voor de retributies van 2022).

Klik hier om de Beraadslaging NR nr. 46/2017 d.d. 13 september 2017 te consulteren die de ondernemingen (ook de buitenlandse) toelaat, onder specifieke voorwaarden, om het rijksregisternummer te gebruiken teneinde de gezondheidszorg-beoefenaars die geen of meerdere RIZIV nummer hebben te identificeren.

Klik hier om het verslag te lezen van de erkende functionaris voor gegevensbescherming (DPO). In dit verslag wordt bevestigd dat Mdeon voldoet aan de voorwaarden gesteld door Privacy commissie inzake beveiliging van de informatica omgeving.

Conform artikel 44, §3 van de Sunshine Act moet Mdeon jaarlijks een volledig en uitvoerig activiteitenverslag opstellen.

Klik hier om het jaarverslag 2017 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2019 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2020 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2021 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2022 te raadplegen.

Informatiesessies

Wij organiseren regelmatig informatiesessies waarin de inhoud van de Sunshine Act en het uploaden van een bestand wordt uitgelegd. U kan kiezen tussen een fysieke dan wel een virtuele deelname.

Hier is de agenda van de volgende virtuele informatiesessies die telkens plaatsvinden van 10u30 tot 12u30:

  • 21/12/23: NL
  • 25/1/24: NL
  • 22/2/24: EN (@Mdeon-niet virtueel)
  • 21/3/24: FR
  • 25/4/24: NL
  • 16/5/24: EN
  • 19/9/24: NL
  • 17/10/24: EN
  • 14/11/24:FR
  • 12/12/24: NL

De prijs voor deelname bedraagt 100€ per persoon (exclusief BTW). De fysieke bijeenkomsten vinden plaats in de kantoren van Mdeon, Belgicastraat 1 te 1930 Zaventem. Voor de virtuele sessies ontvangt u na inschrijving en betaling een deelnamelink.

Om u in te schrijven, gelieve een email te sturen naar [email protected] of [email protected]. De inschrijving is definitief na betaling.

Informatiebrochure ter attentie van de begunstigden van premies en voordelen

Gepubliceerde artikelen

L’impact du Sunshine Act pour les professionnels de la santé pratiquant en Belgique

Annabelle Bruyndonckx et Vladimir Murovec
Avocats Simmons & Simmons LLP

Published in “Le Spécialiste“, July 13, 2017

Transfers of value in the healthcare sector: transparency becomes a legal obligation in Belgium

Annabelle Bruyndonckx et Vladimir Murovec
Avocats Simmons & Simmons LLP

August 2017

Perscampagne 2018

Go to Top